Algemene huurvoorwaarden voor springkastelen P-events

 1. Een verantwoordelijk persoon moet permanent op de gehuurde toestellen letten.
 2. Bij het huren van een speeltuig dient de huurder de afmetingen + 1,5 meter rondom vrij te houden.
 3. Indien er onvoldoende stabiliteit is (bv. Door weersomstandigheden), mag de huurder niemand meer op de toestellen toelaten.
 4. De kinderen mogen niet met schoenen, eten, drank, noch met gevaarlijke voorwerpen op de toestellen spelen. Dit om materiƫle en vooral lichamelijke schade te voorkomen! Volwassenen mogen enkel in geval van nood de springkastelen betreden.
 5. Het is niet toegelaten over de muren van de springkastelen te klimmen of te hangen, wegens gevaar om uit het toestel te tuimelen.
 6. Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn) de huurder(s) volledig verantwoordelijk. De verhuurdereigenaar van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook. Tevens kan de verhuurder ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan (gebrekkige) elektrische installaties enz…
 7. De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.
 8. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. De huurder blijft verantwoordelijk voor de geleverde goederen gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het gehuurde speeltuig en/of onderdelen van het geleverde materiaal de kosten van vervanging of reparatie op zich nemen.
 9. De huurder zal bij storm of hevig onweer het materiaal en toebehoren in veiligheid brengen. Dit dient tevens ’s nachts te gebeuren om diefstal en schade te vermijden.
 10. De springkastelen worden indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst.
 11. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 12. BELANGRIJK : IN GEVAL VAN REGEN MOET HET TOESTEL OPGEBLAZEN BLIJVEN.
  Indien een kasteel afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de verhuurder eventuele herstellingskosten zal doorrekenen aan de huurder. Bij onweder en hevige rukwinden mag de huurder het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.
 13. De motor mag enkel gestopt worden bij stormweer (tijdelijk) en bij het aflaten van het springkasteel door de verhuurder.
 14. De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel een aansluiting krijgt van 220 volt, voorzien van aarding.
 15. De motor nooit afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt hij. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (dit voorkomt verbranding van de motor).
 16. Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonwering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen de regen! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte springkastelen een kleine bescherming tegen de regen, maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond!
 17. De huurder erkent in kennis te zijn van bovenvermelde huurvoorwaarden.